Čo je rekuperácia?

Rekuperácia je spätné získavanie tepla.

Riadené vetranie s rekuperáciou?

To je vždy čerstvý vzduch vo Vašom interiéri a úspora nákladov na vykurovanie.

Ako je vzduch distribuovaný v dome?

Na distribúciu vzduchu používame systém potrubných rozvodov vyrobených z antistatických a antibakteriálnych materiálov. Decentne vyzerajúce stropné anemostaty zabezpečia prísun a odťah potrebného množstva vzduchu čím prispievajú k vytvoreniu zdravého prostredia vo vašej domácnosti.

Ako to funguje?

Privádzaný vonkajší čerstvý vzduch prechádza cez rekuperačný výmenník vo vnútri vzduchotechnickej jednotky, do ktorého z druhej strany vstupuje teplý odpadový vzduch z objektu. Obe vzdušiny sú od seba dokonale oddelené sústavou kanálikov tak, aby nedochádzalo ku spätnému prenikaniu pachov z odvádzaného do privádzaného vzduchu. Cez steny kanálikov sa teplo z odpadového vzduchu odovzdáva privádzanému vzduchu, ktorý je tak predohrievaný. Rekuperačné výmenníky dosahujú vysokú účinnosť odovzdávania tepla, ktorá sa bežne pohybuje na úrovni okolo 90 %.

Čo je účinnosť rekuperácie?

Účinnosť rekuperácie je účinnosť spätného získavania tepla, to znamená, využitie odpadového tepla odvádzaného vzduchu pre predohrev chladného, čerstvého, privádzaného vzduchu.

Nulová účinnosť je účinnosť otvoreného okna. To znamená, že pri otvorenom okne je bez akéhokoľvek úžitku z objektu odvádzaný teplý vzduch, a privádzaný čerstvý vzduch, ktorý vetranú miestnosť rýchlo ochladzuje až na vonkajšiu teplotu.

Stopercentná účinnosť (technicky nerealizovateľná) by bola vtedy, keby sa privádzaný vzduch ohrial od odvádzaného na jeho pôvodnú teplotu. Vtedy by bola miestnosť vetraná bez straty energie.

Reálna účinnosť rekuperácie sa u bežne dostupných vzduchotechnických zariadení pohybuje od 30% do 90%, príčom účinnosť nad 60% sa považuje za dobrú, nad 80% za výbornú. U nami ponúkaných jednotiek saúčinnosť rekuperácie pohybuje od 75% do 95%, v závislosti na veľkosti vetracej jednotky, prietoku vzduchu a typu rekuperačného výmenníka.